Vocaal Verhaal & het Corona-protocol

Vocaal Verhaal in Naarden-Vesting zingt de zomer door!

Vocaal Verhaal neemt de richtlijnen van het RIVM uiterst serieus. Daarom hebben we half maart 2020 direct de repetities in alle regio’s stopgezet, want zingen is fantastisch en geeft veel levensvreugde, maar als de risico’s te groot zijn omdat een virus waar nog geen vaccin voor is hevig rondwaart, dan moet zelfs een gezonde activiteit als zingen even wijken. Maar vanaf 1 juli is het volgens onderzoek van het RIVM weer veilig om samen te zingen. Onder voorwaarden weliswaar, maar die voorwaarden scheppen we graag!

Met een vaste kern van 20 zangers bij Vocaal Verhaal in Het Gooi hebben we daarom zeer uitgebreid en indringend overleg gevoerd en alle mogelijke risico’s afgewogen tegen de ervaringen van al enkele maanden niet meer mogen zingen. Vanuit Stichting Amateurkoor, initiatiefnemer van Vocaal Verhaal, en deMess in Naarden-Vesting zijn deze dialoog aangegaan omdat we ons heel goed realiseren dat het grootste deel van de zangers tot de risicogroep behoort. Maar na enkele maanden gedwongen het effect van sociale isolatie te hebben ervaren was de conclusie zeer duidelijk: de gevolgen van eenzaamheid hebben ook een hele hoge prijs.

Nu het RIVM aangeeft dat het onder voorwaarden weer veilig is om samen te zingen, hebben we vanuit Vocaal Verhaal ‘t Gooi en Podioum deMess besloten dat we er alles aan gaan doen om die voorwaarden te scheppen en de sociale binding te herstellen. En dus kunnen we weer -met gepaste afstand- repeteren en de onderlinge verbinding van samen zingen weer ervaren!

Protocol-proof
Iedere zanger ondergaat bij binnenkomst een “triage”, een aantal vragen waarin eventuele risicoverhogende factoren worden gesignaleerd. Als dat het geval is, dan wordt de toegang geweigerd. Binnen hebben we van de nood een deugd gemaakt: de toch al erg gezellige theaterzaal van deMess in Naarden-Vesting hebben we met stoelen én tafels ingericht.

Tafels (inclusief een gezellig kaarsje op iedere tafel) is natuurlijk erg ongebruikelijk bij een kooropstelling, maar het maakt het zeker een stuk minder klinisch. Sterker nog: het is heel erg praktisch én geeft een gezellige uitstraling! Op deze manier hebben we meer dan 1,5 meter onderlinge ruimte gecreëerd. Eenmaal binnen heeft iedere zanger een vaste eigen plaats die gedurende de repetitie niet verlaten mag worden.

Op deze manier hebben we een capaciteit voor maximaal 16 zangers kunnen creëren, plus pianist en dirigent. Na afloop van de eerste repetitie op dinsdag 21 juli jl. was de blijdschap en opluchting onder de zangers dan ook heel erg groot. De repetitie verliep verder vlekkeloos en de akoestiek van de ruimte zorgde voor een uitstekende samenklank.

Na afloop hebben we dan ook besloten om in de zomervakantie weer gewoon door te gaan. We hebben immers al lang genoeg zang-reces gehad…

Mochten de richtlijnen na 1 september door het RIVM aangepast worden, dan zullen we daar uiteraard nauwgezet gevolg aan geven. Het is immers inmiddels meer dan duidelijk dat we langere tijd rekening moeten houden met een “anderhalvemetermaatschappij”.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *